Header image  
 
line decor
  
line decor
 
 
 
Symbolisch bloemschikken

De Ark van Noach. (2007)

Sarah baart een zoon. (2007)

De mantel van Jozef ( Kinderdienst 2008)

Loofhuttenfeest (2007)

Startzondag (2008)

 

 

 
 

 

Oogstdienst (2007)


Zendingszondag (2007)

Bloemstuk gemaakt op het Doopvont

Doopdienst (2008)

April (2009) Gods Liefde


Pinksteren (2009)