De muur

In 2002 was in de gemeente Haarlemmermeer de Floriade. Daar was in een gedeelte een stiltetuin, waar kunst  en soorten beplanting waren, die gebruikt kunnen worden op begraafplaatsen en in tuinen bij kloosters en kerken

Er was ook een grote urnenmuur geplaatst. Wij mochten na afloop de muur hebben voor onze tuin bij de kerk. Ook de houten kistjes kwamen mee.

Een aantal zaterdagen kregen we hulp om de muur, die in delen in appelkisten gebracht was, weer op te bouwen. Bij het ontwerp van onze stiltetuin was een deel bestemd als een gedachtenisplek.

De muur heeft daar een centrale plek in gekregen.

 

 

In de muur zijn ook de houten kistjes teruggeplaatst, daarin hangen de namen van de gemeenteleden, die overleden zijn. Eerst waren het houten plankjes, waarop de naam gezet en nu gebruiken we langwerpige spiegels met de namen erin gegraveerd. De namen hangen er een jaar in en met Eeuwigheidszondag worden ze eraf gehaald. De plankjes gaan dan in een kruik, die in de Stiltetuin staat. Ieder jaar een eigen kruik.

 

In de kistjes is ook ruimte om een lichtje te branden, een bloem neer te leggen. Er groeit klimop en er vlakbij is een druivenplant. De muur is vaak lekker begroeid.

 

Voor de muur is een bankje geplaatst, zodat men even kan uitrusten na een wandeling door onze mooie tuin of om even na te denken.