Eeuwigheidszondag

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de namen opgelezen van de gemeenteleden, die het afgelopen jaar overleden zijn. De namen worden gegraveerd op spiegeltjes en die hangen een jaar in de gedachtenismuur. 

Er wordt dan ook een speciaal bloemstuk gemaakt, waarin voor iedere overledene een lichtje brandt. In deze dienst zijn de familieleden aanwezig.